Fırtına, Kasırga Ve Tayfun Nedir?

Atmosferik doğa olaylarından biri olan rüzgarın, şekli ve hızına göre oluşan değişik hava hareketlerine bağlı insanlara ve doğaya zararlar veren bazı afetler meydana gelmekte ve bunlara fırtına, kasırga ve tayfun denmektedir. Peki bu bahsettiğimiz hava akımı olaylarının arasındaki farklar nelerdir ve bunlar neye göre belirlenmektedir?

Fırtına Nedir?

Rüzgarın hızlı esmesine denir. Rüzgarın hızı 34 knot (1 knot = 0.514m/s) üzerine çıktığında, yani 8 boforve üzeri olduğunda fırtına oluşur. En şiddetli fırtınalar tropik bölgelerde oluşurlar. Türkiye’de tropik kuşaklardaki gibi veya okyanuslardaki gibi çok şiddetli fırtınalar oluşmaz.

Sıcak ve nemli hava kütlesi bir soğuk hava kütlesi tarafından yukarı itildiğinde fırtına meydana gelir. Kısaca soğuk hava kütlesi, denizlerle karalara arasındaki sıcaklık farklarından oluşan alçak basınçlarnedeniyle oluşur.

Kasırga Nedir?

Hızı 118 km’den (75 milden) fazla olan tropikal kökenli rüzgarlara denir. Kasırganın diğer adı da Tropikal Siklon’dur. Tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Genellikle 240km/saat hıza ulaşırlar.

Kasırgaların ekseni kuzeybatı yönünde eserler. Türkiye’de şu ana kadar 1 kez görülmüştür. Büyük deniz dalgaları meydana getirirler ve denizin kabarmasına neden olurlar. Kasırgalar 75-150 mm civarında yağış getirirler.

Tayfun Nedir?

Hortumlardan iki bin kat daha büyük ve güçlü hava akımlarıdır. Dünyadaki en güçlü rüzgarlardandır. Tayfunun üç öğesi bulunur, bunlar: şiddetli rüzgarlar, ilginç bulut yapıları ve sellere yol açan yağmurlar.

Tayfundan yaklaşık 5 kat daha şiddetli olanlara ise süper tayfun denir. Bunlar hem mal hem de can kaybına yol açarlar. Genellikle Büyük Okyanus’un batısında Çin Denizi’nde ve Filipin Denizi’ndemeydana gelirler.

admin