El Harizmi Kimdir?

Tam adı Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî; matematik, astronomi ve coğrafya alanında çalışamalar yapmış Farisi bilim adamı. Adı Latince’de Alkhorizmi, Fransızca’da Algorithme, İngilizce’de ise Augrim olarak geçer. 780 yılında bugün Özbekistan sınırlarında kalan Harzem bölgesinin Hive şehrinde doğdu.

Daha çocuk yaşlarında matematiğe ilgisini keşfetti. İlim öğrenmek için zamanın bilim şehri olan Bağdat’a gitmiştir. Abbasi halifesi Me’mûn, onu Bağdat Saray Kütüphanesi’nde idare görevine getirdi.

Doğu ve batının ilk müstakil cebir kitabı sayılan ve cebire ismini de veren eseri olan El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele zamanın önemli matematik kitaplarından biridir. Matematikle ilgili yeni şeyleri öğrenmek için Hindistan’a seyahat etti.

Yaptığı çalışmalarla cebir ilminin babası olarak kabul edilen El Harezmi 850 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Harezmi’nin Matematik bilimine yaptığı katkılar:

* 1. ve 2. derece denklemleri ilk defa analitik metodlarla çözdü.
* Bir bilinmeyenli denklemleri cebirsel ve geometrik metodlarla çözdü.
* Matematikte ilk defa sıfır rakamını ve bilinmeyen olarak x harfini kullandı.
* Cebir ilmini, metodik ve sistematik olarak, ilk defa kendisi ortaya koydu.

admin